Ochrana osobných údajov a obchodné podmienky

Verzia I. účinná od 25.05.2018

 

Náš internetový obchod www.mrhoreca.sk, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou VYNIKNI, s.r.o., Ťačevská 6, 085 01 Bardejov, IČO: 50132890, Prevádzka: Puškinova 9, 085 01 Bardejov, v zastúpení Bc. Jozef Gondek - +421 907 476 205 (ďalej len „správca“) jasne a otvorene oznamuje ako spracováva vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prečítajte si taktiež Zásady súborov cookies. Rešpektujeme vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, na aký účel, na ako dlho, komu ich posúvame, aké máte práva, a veľa ďalších informácií.

 

1. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame. Na overenie vášho e-mailu využívame funkciu double opt-in.

 

Aké osobné údaje od vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad ak po uskutočnení objednávky, sa na nás obrátite alebo poskytnete hodnotenie nákupu alebo tovaru. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje: kontaktné informácie a platobné údaje, tak aj iné nepovinné. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakúpiť. Dobrovoľne nám udávate osobné údaje tam, kde vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri registrácii, zasielaní newsletteru, poradne, diskusie, recenzie, reklamných účelov a podobne, v rozsahu tam uvedenom.


Ako vaše osobné údaje využívame?

Vaše údaje potrebujeme napríklad na nasledovné úkony: Pre vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu (registrácia)

 

2. Rozhodnete sa, koľko s nami zdieľate

Zasielanie aktuálnych informácii o stave objednávky e-mailom alebo sms správou

Kontaktovať vás v prípade komplikácii s doručením vášho objednaného tovaru

Odpovedať na vaše dotazy a informovať vás o nových a zmenených službách

Zasielať vám aktuálne obchodné oznámenia o akciách a zľavách (newsletter)

Spravovať váš registrovaný účet a kontrolovať vašu platobnú morálku

Prevádzať analýzy, aby sme vám poskytli relevantný tovar

Pre kontrolu vášho veku z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania cez internet

Zabrániť zneužitiu našich služieb

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas nevyhnutnej doby, a to výlučne na vyššie uvedené účely:

pri nákupe s registráciou, aj bez registrácie na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne bežať od dňa uskutočnenia objednávky ,

pri zasielaní obchodných oznamov bez uskutočnenia nákupu, diskusie, kontaktného formulára, poradne, dopytu na produkt, apod. na dobu jedného roka alebo v zákonom stanovenou dobou (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov). Potom budú vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovania osobných údajov

Náš systém vám umožňuje kedykoľvek zrušiť a upravovať založený účet na našom e-shope.

 

3. Rozhodnete sa, koľko s nami zdieľate

Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy. Pokiaľ sa vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim, alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v Zásady súborov cookies. Udelený súhlas je možné odvolať takisto kliknutím na odkaz „Odhlásiť Newsletter“ v zaslanom e-maily, alebo nás môžete kontaktovať na adrese: info@mrhoreca.sk

 

4. Vyberáme poskytovateľa služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

Špedícia - GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039 962 33 Budča IČO: 36624942

Účtovnícka firma - READY Trade, s. r. o.  , Hertník 72 086 42 Hertník, IČO: 46041974

Prípadne ďalším výlučne len poskytovateľom spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

 

5. Aké sú vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve, alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obracať na kontaktnú adresu prevádzky: Vynikni.sk, Puškinova 9, 085 01 Bardejov, e-mail – info@mrhoreca.sk

 

6. Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, môžeme vám ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obracať na kontaktnú adresu prevádzky: Mr.HORECA, Puškinova 9, 085 01 Bardejov, e-mail – info@mrhoreca.sk

Rýchla realizácia

Rýchla realizácia

Produkty, ktoré máme skladom expedujeme hneď po prijatí objednávky.

O čase realizácie produktov na mieru a personalizovaných produktov, Vás bude informovať naše obchodné oddelenie. 

Za kvalitu ručíme

Za kvalitu ručíme

Objednajte si u nás vzorku zdarma.

Neobávame sa ísť  “s kožou na trh“ a preto Vám radi vzorky produktov odošleme /úplne zdarma/ na Vami zadanú dodaciu adresu, kuriérskou spoločnosťou GLS.

Vzorky požadovaných produktov si môžete ponechať pár dní a následne pripravíme zvoz vzoriek naspäť k nám. Aj táto služba je pre Vás bezplatná.