Záručná doba a reklamácie

Zodpovedáme za vady, ktoré má objednaný tovar v čase prevzatia kupujúcim.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Ak ide o vady, ktoré neobmedzujú produkt pri jeho používaní nakupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.  Záručná doba pri fyzických osobách 24 mesiacov pri právnických 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamácie si kupujúci uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený.

Ak chcete objednaný tovar vrátiť do 30 dní späť. Pošlite nám ho na adresu: Mr. HORECA, Puškinova 9, 085 01 Bardejov. Po prevzatí balíka Vám vrátime peniaze.

Do obsahu balíka vložte tento reklamačný formulár.

Pri vrátení tovaru je potrebné tovar zabaliť tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu počas prepravy, ak tak urobené nebude tovar nebude možné tovar reklamovať.

Reklamácia sa nevzťahuje na

  • mechanicky poškodený tovar, ktoré nevzniklo pri preprave (roztrhnutie, zlomenie, poškrabanie, rozbitie a pod.)
  • ak poškodenie tovaru spôsobil kupujúci alebo iné osoby
  • ak opotrebovanie vzniklo nadmerným, nesprávnym používaním počas plynutia životnosti tovaru
  • ak na bola tovar poskytnutá zľava a zákazník bol o vade informovaný

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod www.mrhoreca.sk, prevádzkovaný spoločnosťou VYNIKNI, s.r.o. , IČO: 50132890, sa zaväzuje, že nezneužije vaše údaje v zmysle s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“) a neposkytne vaše údaje tretím osobám a osobám, ktoré môžu údaje zneužiť. Rešpektujeme vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, na aký účel, na ako dlho, komu ich posúvame, aké máte práva, a veľa ďalších informácií.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na info@mrhoreca.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo na stranke www.youstice.com/sk. 

Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
fax č.: 051/ 7721 596

Rýchla realizácia

Rýchla realizácia

Produkty, ktoré máme skladom expedujeme hneď po prijatí objednávky.

O čase realizácie produktov na mieru a personalizovaných produktov, Vás bude informovať naše obchodné oddelenie. 

Za kvalitu ručíme

Za kvalitu ručíme

Objednajte si u nás vzorku zdarma.

Neobávame sa ísť  “s kožou na trh“ a preto Vám radi vzorky produktov odošleme /úplne zdarma/ na Vami zadanú dodaciu adresu, kuriérskou spoločnosťou GLS.

Vzorky požadovaných produktov si môžete ponechať pár dní a následne pripravíme zvoz vzoriek naspäť k nám. Aj táto služba je pre Vás bezplatná.